Small dennis steven
Nepssa banner 120806 950px
Small p1010387
championship
V
2019-03-02
D.III NEPSAC Swimming Championships
1. Canterbury 417
2. Hamden 369
3. Avon 346
championship
V
2019-03-02
D.III NEPSAC Swimming Championships
1. Holy Child 419.5
2. Wilbraham 260
3. Berwick 233
championship
V
2018-02-24
EIL SWIMMING AND DIVING CHAMPIONSHIPS
1. Dana Hall 497
2. Winsor 476
3. Berwick 363
championship
V
2019-03-02
D.II NEPSAC Swimming Championships
1. Porter's 441
2. Williston 394.5
3. Westminster 289.5
championship
V
2019-03-02
D.II NEPSAC Swimming Championships
1. Westminster 352
2. Kent 329
3. Williston 327
championship
V
2019-03-02
D.I NEPSAC Swimming Championships
1. Greenwich 409.5
2. Andover 278
3. Deerfield 228
championship
V
2019-03-02
D.I NEPSAC Swimming Championships
1. Andover 472
2. Brunswick 378
3. Exeter 298
championship
V
2019-02-23
EIL Invitational
1. Berwick 538
2. Bancroft 253
3. Landmark 218
championship
V
2019-02-23
EIL Championships
1. Winsor 539
2. Dana Hall 473
3. Berwick 305
championship
V
2019-02-23
Fairchester League Championships
1. Hopkins 530.5
2. Greenwich 487
3. Sacred Heart 417.5
championship
V
2019-02-23
Founders League Championship
1. Hotchkiss 446.5
2. Choate 415.5
3. Porter's 410
championship
V
2019-02-23
Founders League Championship
1. Loomis 556.5
2. Choate 382
3. Hotchkiss 322.5

School of the Holy Child 2019
V

name gender graduation seasons
Catherine Brady '20 2020
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Dara Burke '21 2021
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Caroline Cleary '21 2021
2018-SHC
2019-SHC
Cynthia Demarinis '20 2020
2018-SHC
2019-SHC
Cynthia DeMarinis '20 2020
2019-SHC
Claire Doyle '20 2020
2018-SHC
2019-SHC
Elizabeth (Lizzie) Ford '22 2022
2018-SHC
2019-SHC
Olivia Gaffney '21 2021
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Charlotte Hurley '20 2020
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Alessia Jaeger '21 2021
2018-SHC
2019-SHC
Alanna Kelly '21 2021
2018-SHC
2019-SHC
Grace McGrath '20 2020
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Francesca Meluso '19 2019
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Juliana Rivera '21 2021
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Willa Sarcone '22 2022
2018-SHC
2019-SHC
Elizabeth (Lizzy) Scala '21 2021
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Margaret (Maggie) Scala '19 2019
2017-SHC
2018-SHC
2019-SHC
Moira (Molly) Scala '24 2024
2019-SHC
Campbell Steere '23 2023
2019-SHC
Genna Szczepanski '22 2022
2019-SHC